TÍTOL PROPI EXPEDIT PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV) I PER L’INSTITUT D’ESTUDIS FINANCERS (IEF)

XVIIa EDICIÓ. CURS 2018-19Presentada la sol·licitud per a què aquest títol sigui reconegut per la CNMV com a títol vàlid per assessorar i informar

MATRÍCULA OBERTA! (a partir de 02/05)

Fer preinscripció ARA!
”Diga’m i ho oblido. Ensenya’m i ho recordo. Involucra’m i ho aprenc”.

(B. Franklin)
”Si busques resultats diferents, no segueixis fent el mateix”.

(A. Einstein)
”S’aconsegueix l’èxit convertint cada pas en una meta i cada meta en un pas”.

(C.C. Cortez)

TITULACIÓ

Màster en Finances i Gestió Bancària concedit per la Universitat Rovira i Virgili i per l’Institut d’Estudis Financers (IEF)

SORTIDES PROFESSIONALS

Assessorament financer en brokers, dealers, EAFI, gestores de fons d’inversió i de plans de pensions, banca privada i banca personal. Direcció financera corporativa

METODOLOGIA

Exposició, participació, reflexió en grup, debat, formació criteriològica, preparació per a la presa de decisions

PROGRAMA

Combinació òptima entre els fonaments econòmicofinancers i la pràctica múltiple, mitjançant exercicis i casos pràctics, amb la finalitat de formar experts en l’assessorament i gestió financeres

VISUAL CHART

Simulacions de trading amb accès als mercats, en temps real, amb la plataforma Visual Chart

PROFESSORAT

Professorat universitari i de l’IEF, del més alt nivell, que compatibilitza una gran capacitat comunicativa i formativa amb una elevada experiència professional

La formació rebuda al Màster en Finances de la URV em va permetre assolir l'acreditació €FA i m'ha obert les portes de la meva vocació: l'assessorament financer.

Gerard Bernal. Assessor Financer. Banca Privada. Caixabank.

Vaig decidir fer el Màster en Finances URV-IEF amb l'objectiu d'enriquir el meu futur professional. No només ha estat així, sinó què, addicionalment, els coneixements adquirits han millorat la meva autoestima i m'han facilitat la capacitat de resolució de problemes i la presa de decisions.

Javier Coca. EFA. Assessor Financer d'Empreses

ORGANITZEN:
COL·LABOREN:
ACREDITA:


PREPARA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL D'ASSESOR FINANCER EUROPEU (€FA)