El Màster en Finances i Gestió Bancària és un programa formatiu adreçat a titulats universitaris (graduats, diplomats, llicenciats, enginyers i arquitectes tècnics o superiors) que tinguin la vocació de professionalitzar-se en qualsevol tasca vinculada amb l’àmbit de les finances.

Els alumnes que estiguin cursant el darrer curs de la respectiva titulació universitària, podran matricular-se al Màster comprometent-se a superar totes les assignatures pendents abans de la finalització del curs.

No és necessària experiència professional prèvia.