Àrea de Fonaments…………………………(122 hores)

 • Anàlisi d’Estats Financers
 • Matemàtica de les Operacions Financeres
 • Mètodes Quantitatius
 • Dret financer i Bancari
 • Entorn Econòmic

Àrea de Finances Bàsiques………………..(126 hores)

 • Fonaments dels Mercats Financers
 • Mercats Financers Internacionals
 • Instruments Financers Desintermediats
 • Gestió Financera Empresarial
 • Operacions i Serveis Bancaris

Àrea d’Especialització……………………..(172 hores)

 • Anàlisi i Gestió del Risc Financer
 • Instruments Financers Derivats
 • Màrqueting Bancari
 • Gestió de Carteres
 • Assegurances i Plans de Pensions
 • Fiscalitat de les Operacions Financeres
 • Aplicacions Informàtiques

Àrea de Suport i Debat……………………..(40 hores)

 • Seminaris, conferències i sessions de treball i debat

Projecte Final…………………………………(40 hores)

 • Elaboració i defensa d’un projecte final o treball pràctic tutoritzat

PROGRAMACIÓ SINTÈTICA DELS CONTINGUTS DE CADA MÒDUL