METODOLOGIA

Els continguts i les activitats incloses en el Màster en Finances i Gestió Bancària combinen els fonaments teòrics, la formació especialista d’alt nivell i les activitats previstes (casos i supòsits pràctics, connexions amb els mercats, seminaris, conferències i taules rodones de debat), en la dosi idònia per obtenir les sinergies pròpies de la màxima excel·lència formativa en l’àmbit de les finances.

La metodologia emprada permetrà, en tot moment, la connexió entre els fonaments explicats i la praxis en la gestió. Per això, les intervencions dels alumnes, dels professors o dels experts externs es vehicularan sempre cap a l’aplicació de casos reals.

 

 AVALUACIÓ DEL CURS

  • Cada mòdul es valorarà mitjançant la resolució d’un examen i/o treballs o supòsits pràctics.
  • Superació del projecte final.
  • La nota final serà un 80% de la mitjana de les qualificacions del mòduls més un 20% de la nota del projecte final.
  • Per poder ser avaluat, l’alumne ha d’assistir a un mínim del 80% del total de classes del curs.

 

TITULACIÓ

Els alumnes que hagin superat el Màster obtindran el títol de Màster en Finances i Gestió Bancària concedit per la Universitat Rovira i Virgili i per l’Institut d’Estudis Financers, assolint així el reconeixement conjunt d’ambdues institucions.

 

ASSESSOR FINANCER EUROPEU

Els alumnes que hagin superat el curs, podran presentar-se, un cop hagin satisfet els corresponents drets econòmics, a l’examen per obtenir el títol d’Assessor Financer Europeu (European Financial Advisor€FA), concedit per l’EFPA (European Financial Planning Association) que atorga el més alt reconeixement professional en l’àmbit de l’assessorament financer.