LLOC

Instal·lacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV a Reus, Av. de la Universitat, 1.

Aquestes instal·lacions inclouen aules especials per als alumnes del màster, aules d’informàtica i multimèdia amb les darreres innovacions en tecnologies informacionals, biblioteca i la resta d’instal·lacions de la FEE.

PERÍODE LECTIU

La càrrega docent total del Màster serà de 60 crèdits ECTS, amb una durada d’un curs acadèmic.
Inici del Màster: 01 d’octubre de 2018
Finalització del curs presencial: juny de 2019
Durant el mes de setembre de 2019, s’haurà de presentar i defensar el Projecte Final del Màster.

HORARI

Dilluns, dimarts i dimecres de 18 a 22 hores. Les activitats de l’Àrea de Suport i Debat es realitzaran preferentment els divendres de 18 a 20 hores.

INFORMACIÓ

Secretària administrativa del Màster (gestions de matrícula del curs):

Sra. Mercè Taratiel
Tel.: 977 75 98 02 (de 9 a 14 h.)
Fax: 977 75 98 15
E-mail: info@masterfinances.net